blogs

Åh alla mina bloggar – jag har massor – här är några!

Jag gillar att fotografera – skriva – rita – måla …. jag inspireras av samhällsföreteelser och människors beteende …
– I like to write and shoot photo – I love creating pictures –

2018- …

 DOMAINS  ABOUT
***

 1. foto.rudenius.se
 2. birgitta.live
 3. My STREET World  mostly BW
 4. politikitiden.com.
 5. blogfia.net
 6. blogfia.se
 7. leftbehind.life avslutas

… with links to my other blogs.

***

 1. Photo Poetry & Crazy Art
 2. Photo and Poetry
 3. Street Photo (xpipp.wordpress.com)
 4. Politik i tiden.
 5. A kind of diary.
 6. A … diary ->Politik i tiden.
 7. OBVIOUS – Street Photo

….


 PHOTOGRAPHY/POETRY
 1. B_ live. main
 2. blogfia.net .
 3. Photo -Poetry & Crazy Art
 4. Crazy Art by blogfia 
 5. blogfia365  walking
 6. Blue by me
 7. Pics & Poetry
 8. LundCity Daily Photo
 9. BudapestCity Daily Photo
 10. Street Photography.